Duhal – “Điểm sáng” cho xuất khẩu của khối nội

  Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp (DNDN) Việt Nam lâu nay bị chê là xuất thô (vì thiếu công nghiệp chế biến) hoặc xuất rẻ, cạnh tranh yếu hoặc bị khối ngoại chi phối. Vậy, cho đến thời điểm hiện cialis pas cher tại, hoạt động xuất khẩu liệu đã có hướng…
Read more


16/09/2017 0