2017-09-09 00:00:00
Chủ tịch Samsung thăm và làm việc tại nhà máy Duhal Bến Tre (07/09/2017)

Ngày 07/09/2017, Chủ tịch Samsung đã đến thăm và làm việc tại nhà máy Duhal Bến Tre.