2017-07-14 00:00:00
Công ty CPCN & TBCS Duhal nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Công ty cổ phần công nhiệp và thiết bị chiếu sáng Duhal vừa vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Cục Thuế vì thành tích chấp hành tốt chính sách thuế 2016.

Là một trong những doanh nghiệp tại Tiền Giang được nhận bằng khen lần này, Công ty Duhal đã có những đóng góp đáng kể cho ngành thuế. Trong nhiều năm qua, Công ty Duhal cũng đã được Tổng Cục Thuế tặng bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Với vinh dự này Công ty Duhal một lần nữa khẳng định sự minh bạch và tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước.