Duhal nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Duhal nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh Bến Tre

22/07/2017 TIN TỨC 0

 

Công ty Duhal vinh dự được xướng danh trên bìa 1 của báo Đồng Khởi, số báo ra ngày 19.7.2017 và cổng thông tin điện tử của tỉnh Bến Tre.

– Việc trở thành Nhà máy sản xuất đèn LED lớn nhất Việt Nam (tổng diện tích 43.000m2) vào tháng 4.2017 là thành quả của sự phấn đấu nghiên cứu sản xuất kinh doanh không ngừng của tập thể CBCNV công ty cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.
Vừa qua, trong báo cáo tổng kết về Kết quả cải cách Thủ tục hành chính tại tỉnh Bến Tre.