TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG

NHẬP KÍCH THƯỚC PHÒNG

Dài ( m ) Rộng ( m ) Cao ( m )

CHỌN KHÔNG GIAN

CHỌN ĐÈN

SỐ LƯỢNG ĐÈN CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG ĐÈN CÔNG SUẤT
Độ rọi Kết quả