(0273) 3854 738 info@duhal.com.vn
(0273) 3854 738
info@duhal.com.vn
MENU

Tuyển Dụng

Tuyển dụng thư ký văn phòng

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:13 PM

Tuyển dụng Thư ký Tiếng Anh - Tiếng Hoa

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:12 PM

Tuyển dụng nhân viên phụ kho - giao hàng

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:11 PM

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:10 PM

Tuyển dụng nhân viên IT

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:10 PM

Tuyển dụng nhân viên ép nhựa

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:09 PM

Tuyển dụng kỹ thuật điện

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 4:08 PM

Tuyển dụng kế toán

Ngày Đăng : 20/12/2018 - 3:48 PM
(0273) 3854 738
Email:info@duhal.com.vn